Archief voor de categorie ‘Casa Clutia’:

Kerstcasa is er weer!

Iedereen is bezig met het versturen van kerstkaarten, huizen worden van binnen en buiten weer in kerststemming gebracht…. en ook de Casa Clutia is gewoontegetrouw weer verschenen in kerststijl!
Wederom bieden we weer een gevarieerd aanbod aan artikelen, zoals u inmiddels wel gewend bent van ons. Zo gaan we opnieuw naar Scherpenzeel, waar in de vorige […]

Cleycluyt: aanvullingen

Noten bij het artikel Cleycluyt:

http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige_Links/rotterdam_notariele_akten.htm
http://www.stadsdriehoek.com/tekstpagina.htm

Deel dit artikel: Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook Tip on Hyves Share on Linkedin Share on nuJIJ Tweet about it Subscribe to the comments on this post Bookmark in Browser Tell a friend

Casa Clutia 77 in de brievenbus

Vandaag of morgen valt de nieuwste Casa Clutia bij onze donateurs in de bus. We openen ditmaal met een interview met natuurbeheerder Ruben Kluit. Uiteraard is er weer een puzzel en de nodige informatie over de landelijke reünie op 8 oktober.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u 8 oktober in Dordrecht te zien!
Deel dit […]

Redeloos, radeloos, reddeloos

Historische achtergrond bij het verhaal van Lijsbeth Cluijt uit Casa Clutia 76
Het jaar 1672 staat in onze geschiedenis bekend als het ‘Rampjaar’: oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen.
De Franse koning Lodewijk XIV begon rond 1665 met het nemen van protectionistische maatregelen ten gunste van de Franse handel. Bovendien had hij het oog laten vallen […]

Bronvermelding Mobilisatie Middelharnis Casa 76

Bronnen:
Corrie Kersting-van der Velde
http://www.sdu.nl/pdf/Binnenwerk400jaarOV.pdf
http://www.mei1940.nl/Voor-de-oorlog/Mobilisatie_1914-1918..htm
http://www.jackdesign.nl/extra/nn/beheer/viewartikel.php?pagina=78
http://www.nationaalarchief.nl/tenoorlog/html/h3_wo/index.html
http://www.wereldoorlog1418.nl/ooggetuigen-eerste-wereldoorlog/bake-regiment-huzaren.html
http://www.defensie.nl/landmacht/cultureel/geschiedenis/de_twee_wereldoorlogen_en_het_interbellum/mobilisatie
http://www.jackdesign.nl/extra/nn/beheer/viewartikel.php?pagina=78
http://www.nimh.nl/nl/geschiedenis/tijdbalk/1914_1945
http://www.zierikzee-monumentenstad.nl/kk_2900003.html\
http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhaal/176/het-begin-van-de-eerste-wereldoorlog
 
Deel dit artikel: Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook Tip on Hyves Share on Linkedin Share on nuJIJ Tweet about it Subscribe to the comments on this post Bookmark in Browser Tell a friend

Transcriptiepuzzel casa 74/75

op i gl zegelge.s 112

Op huijden den 13 december 1724 Compa,,
reerde voor mijn Arnoldus Groenewout Openbaer
Notaris, bij den Ed. Hove van Utrecht gëeedt ende
geadmitteert xx binnen Utrecht residerende ende
bij de Ed.achtb. Heren Borgerme(esteren) ende vroetschap
derselver stadt toegelaeten Int bijwesen der
naebenoemde getuijgen Anthony Vereem (sijnde?)
Beeldhouwer deser stadts Borger, dewelcks verclaerde
voor hem ende sijne huijsvrouw Cornelia Cluijt
Daer hij […]

Casa Clutia 74/75

Beste donateur, beste bezoeker!
De Casa Clutia komt er weer aan! Dit keer is het een extra dik nummer, boordevol leuke artikelen over Kluiten. Over speurtochten door archieven, leuke anekdotes en Kluiten in het nieuws.
U zult wellicht denken, maar ik mis het septembernummer…? Nou dat klopt! Door een geboorte in september binnen het redactie-team, is dat nummer een beetje in […]

oplossing puzzel casa 73

Ge. Op zegel
Van 3 gul 112
Op Huijden den 23en Martij 1721:
Compareerden voor mij Petrus de Bertouly Openbaar
Notaris’s hooffs van Utrecht, binnen de Stadt
Utrecht residerende, ende bij d’Ed: Achtb: Heeren
Borgermeesteren & Vroedschap derselver Stadt
Geadmitteerd, present de naargenoemde getuijgen,
Gijsbert Kluijt, woonende tot Beest ende
sigh jegenwoordigh alhier bevindende soo voor sigh
selven mitgaders sigh sterck maeckende ende de
rato caberende voor […]

Orgelspelen als pre bij een sollicitatie

Burgerlijke gemeenten moeten orgel betrekken bij cultuuractiviteiten
Orgelspelen als pre bij een sollicitatie, het bestaat
Leeuwarden – In de Baltische Staten ziet een werkgever het als een pre als je zingt in een koor of een andere muzikale opleiding hebt gehad. Het organist zijn mag wat Rein van der Kluit betreft ook wel een prominenter plek op […]

Een brief uit 1799

LEIDEN Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap

W.P. Kluit HoofdCommis
van ’s Lands Posterijen te Leijden.
Aan
het Committé van Algemeen
Belang der gemeente van Leijden.

Medeburgers!
De Ondergeteekende neemt de Vrijheid Uwe deli,,
beratien voor een ogenblik te interrumpeeren, ten
einde der zelver attentie te vestigen op eene zaak, die
niet, dn ten uitersten belangrijk kan beschouwd
worden.
De Ondergeteekende het genoegen hebbende van
met de administratie van ’s lands […]

« Newer Posts

Activiteiten

april 2024
m D w d v Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC