Archief voor de categorie ‘Casa Clutia aanvullingen’:

Il faut toujours ajouter foi A la gazette de Hollande – W. P. Sautijn Kluit

In Casa Clutia 87 plaatsten wij een artikel over W.P. Sautijn Kluit. In het artikel wordt gerefereerd naar een artikel dat Sautijn Kluit geschreven heeft. Hieronder de volledige tekst van dat artikel.

La Gazette de Hollande
“Il faut toujours ajouter foi
A la gazette de Hollande.”
is een “refrain à la mode” dat bij de opvoering van
Offenbach’s Grande Duchesse […]

Cluifhooft: een onechte naamsvariatie

In Casa Clutia 87 vindt u een artikel over een verschrijving in de familienaam Cluifhooft, die onterecht de suggestie wekt dat het wel eens verwant zou kunnen zijn aan onze familie.
Een stamboom met markering waar de schrijffout is opgetreden is gekoppeld aan dit artikel.
Als PDF, omdat het anders niet goed is weer te geven op een […]

Achtergronden bij het artikel Marie Adrien Kluit, wijnkoper en weldoener in Leiden (1823-1863)

U vindt hier het volledige artikel, inclusief voetnoten. Afbeeldingen staan in Casa Clutia 84.
‘Opmerkelijk’. Onder die kop stond in de vorige Casa Clutia (83) een stukje uit de Nieuwe Rotterdamse Courant van 1863, een verslag van de begrafenis van M.A. Kluit uit Leiden. Daar viel nog ‘even niets over te schrijven’. Toevallig ben ik al […]

Puzzel Casa 80

Volledige transcriptie van de brief van Dirck Cluyt, waarvan de eerste pagina gebruikt is voor puzzel 7 in Casa Clutia 80.

Eedele, hoochgeleerde, zeer

Wijtvermaerde Mr Charles

L’Cluse residere(nde) tot
Franckfort

1
1593
Theod. Cluyt
Delft den 15. Julij niew op mine brief van

Entfangen
Ter franckfurt den 24. Julij oude katr..er2
Antwort

Laus Deo3 in delff de 15 july anno 93 stilo novo
Eedele zeer goedtgunstyghe heer […]

In het laantje van Oude van Dagen

Niet alles van Marijke paste in Casa Clutia nummer 81. Hieronder een gedicht (pantoum) en een mozaiek.
In het laantje van Oude van Dagen
zittend op een bankje
zij vlecht een kransje van Madelief
hij leest voor uit een boek
Zittend op een bankje
de tijd kruipt langzaam voorbij
hij leest voor uit een boek
haar gedachten […]

Cleycluyt: aanvullingen

Noten bij het artikel Cleycluyt:

http://d-compu.dyndns.org/genbook/Overige_Links/rotterdam_notariele_akten.htm
http://www.stadsdriehoek.com/tekstpagina.htm

Deel dit artikel: Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook Tip on Hyves Share on Linkedin Share on nuJIJ Tweet about it Subscribe to the comments on this post Bookmark in Browser Tell a friend

Redeloos, radeloos, reddeloos

Historische achtergrond bij het verhaal van Lijsbeth Cluijt uit Casa Clutia 76
Het jaar 1672 staat in onze geschiedenis bekend als het ‘Rampjaar’: oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen.
De Franse koning Lodewijk XIV begon rond 1665 met het nemen van protectionistische maatregelen ten gunste van de Franse handel. Bovendien had hij het oog laten vallen […]

Bronvermelding Mobilisatie Middelharnis Casa 76

Bronnen:
Corrie Kersting-van der Velde
http://www.sdu.nl/pdf/Binnenwerk400jaarOV.pdf
http://www.mei1940.nl/Voor-de-oorlog/Mobilisatie_1914-1918..htm
http://www.jackdesign.nl/extra/nn/beheer/viewartikel.php?pagina=78
http://www.nationaalarchief.nl/tenoorlog/html/h3_wo/index.html
http://www.wereldoorlog1418.nl/ooggetuigen-eerste-wereldoorlog/bake-regiment-huzaren.html
http://www.defensie.nl/landmacht/cultureel/geschiedenis/de_twee_wereldoorlogen_en_het_interbellum/mobilisatie
http://www.jackdesign.nl/extra/nn/beheer/viewartikel.php?pagina=78
http://www.nimh.nl/nl/geschiedenis/tijdbalk/1914_1945
http://www.zierikzee-monumentenstad.nl/kk_2900003.html\
http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhaal/176/het-begin-van-de-eerste-wereldoorlog
 
Deel dit artikel: Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook Tip on Hyves Share on Linkedin Share on nuJIJ Tweet about it Subscribe to the comments on this post Bookmark in Browser Tell a friend

Transcriptiepuzzel casa 74/75

op i gl zegelge.s 112

Op huijden den 13 december 1724 Compa,,
reerde voor mijn Arnoldus Groenewout Openbaer
Notaris, bij den Ed. Hove van Utrecht gëeedt ende
geadmitteert xx binnen Utrecht residerende ende
bij de Ed.achtb. Heren Borgerme(esteren) ende vroetschap
derselver stadt toegelaeten Int bijwesen der
naebenoemde getuijgen Anthony Vereem (sijnde?)
Beeldhouwer deser stadts Borger, dewelcks verclaerde
voor hem ende sijne huijsvrouw Cornelia Cluijt
Daer hij […]

oplossing puzzel casa 73

Ge. Op zegel
Van 3 gul 112
Op Huijden den 23en Martij 1721:
Compareerden voor mij Petrus de Bertouly Openbaar
Notaris’s hooffs van Utrecht, binnen de Stadt
Utrecht residerende, ende bij d’Ed: Achtb: Heeren
Borgermeesteren & Vroedschap derselver Stadt
Geadmitteerd, present de naargenoemde getuijgen,
Gijsbert Kluijt, woonende tot Beest ende
sigh jegenwoordigh alhier bevindende soo voor sigh
selven mitgaders sigh sterck maeckende ende de
rato caberende voor […]

Older Posts »

Activiteiten

juni 2024
m D w d v Z Z
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930