Informatie over ruim 16.000 voorouders in ons familiearchief klinkt indrukwekkend en dat is het ook. Zo’n cijfer valt echter ook te relativeren. Lang niet alle persoonsdata zijn namelijk compleet: dan bestaat onze kennis uit niet meer dan een voor- en/ of achternaam, een tijdsindicatie en een gebeurtenis. Soms zelfs minder dan dat: slechts een naam en geboortedatum. Dat laatste komt vooral voor bij vrouwen. Veel genealogen beperkten zich vóór de jaren 80 van de vorige eeuw bij vrouwelijke voorouders namelijk tot die summiere info. Bij hun nazaten veranderde de achternaam immers toch, dus verder uitpluizen had ‘geen zin’. Gelukkig is dat iets waar we nu anders over denken, maar in veel ‘oude’ stambomen zie je die denkwijze nog terug.

Vrijwilligersdag
Beperkte gegevens kunnen al voldoende zijn bij het uitwerken van een stamboom. Completering van deze persoonsdata is belangrijk. Bijvoorbeeld om inzicht te kunnen krijgen in het leven van voorouders (man óf vrouw) en hun naasten, of om ontwikkelingen welke één of meer generaties voorouders doormaakten, te kunnen volgen. De huidige stand van zaken in ons archief is dat er nog talloze ‘gaten’ in onze bestanden zitten. Dat is één van de redenen dat onze archivaris, Hans Kluit, en onderzoekcoördinator, Fred Kluit, regelmatig de archieven induiken. En dat is óók de reden voor het organiseren van de jaarlijkse vrijwilligersdag (4 februari a.s.) waarbij u van harte welkom bent.

Maar u kunt ook vanuit thuis uw eigen vrijwilligersdag houden. Heeft u een pc en internetverbinding en vind u familiehistorie interessant, dan kunt u Hans en Fred vanuit uw eigen huis helpen, met het vinden van de goudkorrels op het web. Honderdduizenden genealogische websites over de hele wereld zijn gevuld met stambomen. Gewoonweg te veel voor Hans en Fred om te kunnen checken. Die stambomen hoeven niet groot en ‘compleet’ (voor wat iemand daaronder verstaat) te zijn. Ook mini-stamboompjes kunnen gouden informatie over een of meerdere Kluiten en hun eventuele partners en nazaten bevatten.

Probleem voor u is echter, dat u niet weet welke informatie over voorouders in ons archief ‘ontbreekt’. Maar dat is gemakkelijk opgelost. Als u wilt helpen om de stamboom van de familie Cluyt te completeren, voorzien wij u van een overzicht. U kunt gerust de nadruk leggen op uw eigen deel van de Cluyten-stamboom, dan zorgen wij dat u dát deel van ons bestand als overzicht krijgt. Het is verder aan uzelf wanneer en hoe lang u speurt naar die goudkorrels op het web. Interesse? Neem dan contact op met Hans (Archivaris) of Fred (Research) Kluit (zie colofon)

Goudkorrel: Grietje Kluijt en haar familie in Akersloot

(Klik op de afbeelding voor een leesbare weergave.) Praktisch alle tot voor kort in ons archief beschikbare info staat in de persoonsvakken. Wat we al wisten was genoeg voor het bouwen van de stamboom. Grietjes overlijdensdatum was afgeleid van de geboortedag van haar laatste kind. De moeder leeft per slot van rekening normaliter nog op de dag van de geboorte. Voor de vader is dat geen wet van Meden en Perzen. Maar tien maanden ervóór was hij ongetwijfeld nog springlevend. De plustekens in de rechterbovenhoek van de bovenste vakken met daarin Grietjes ouders betekent dat er ook informatie is over hun afkomst.

De stamboom van de familie Van Tunen op www.genealogieonline.nl was goed voor een prachtige ‘goudkorrel’. Hier vonden we namelijk informatie over Grietje Kluijt en haar man. Grietje was winkelierster. Zij overleed in 1823 en werd 60 jaar. Net als haar man Jan Dekker, was zij rooms-katholiek. Jan werd geboren in 1766 en overleed in 1817. Hij was beurt- en marktschipper. Beiden waren geboren en getogen in Akersloot. Deze informatie komt oorspronkelijk uit het driedelige boekwerk ‘Familie Dekker’ van Tiny Dekker-Beemsterboer (ruim 1600 pagina’s).

In ons archief staat vermeld dat Grietje en Jan acht kinderen kregen en we kennen nog vijf voorafgaande generaties Kluit. Op de website van Van Tunen vinden we van de acht kinderen er maar drie terug. Maar waar wij uitsluitend hun geboortedata kenden, meldt de site de complete DTB-gegevens (Doop-, Trouw- en Begraafboeken – red.) van dat trio, inclusief hun echtgenoten en kinderen. En waar hier de voorouders van Grietje volledig ontbreken, staan echter wel de gegevens van de ouders en grootouders van Grietjes man Jan Dekker vermeld.
Opa Thijs Cornelis Dekker was getrouwd met oma Aaltje Jans Steen. Misschien komt bij u nu de vraag op: was de vader van Aaltje de beroemde Leidse schilder Jan Steen? Helaas, dat is niet zo. Aaltje werd in Limmen geboren rond het jaar 1700. De schilder Jan Steen leefde van ca 1626-1679 en kan daarmee dus al niet Aaltjes vader zijn. Hij zou hoogstens haar grootvader hebben kunnen zijn, maar het boek Familie Dekker doet daar geen uitspraak over. De naamovereenkomst lijkt dus toeval. Zulke zaken kom je in stamboomonderzoek vaker tegen. Aan de ene kant een flinke valkuil, maar tegelijkertijd ook altijd weer prikkelend en stimulerend voor verder onderzoek.

Al met al vonden we dus veel aanvullende informatie over Grietje, haar gezin en de voorouders van Jan. De nieuwgevonden informatie wordt in onze database opgenomen. Wél met de aantekening dat deze gegevens in het archief nog moeten worden geverifieerd. Dat zal later dit jaar moeten gebeuren tijdens de geplande onderzoeken in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Zo levert elke informatie toch ook altijd weer nieuw werk op. En u bent van harte welkom ons daarbij te helpen. Of dat nu vanuit u luie stoel is, of 4 februari te Leiden!