penningmeester

Het werd al even gememoreerd, de wisseling van de wacht op de post van penningmeester tijdens de bestuursvergadering van 22 januari: Cisca van Minnen-Provó Kluit nam afscheid, en Izaak Kluit neemt haar taken over. Formeel al per 1 januari, maar in de praktijk dus per 22 januari. Meer over hem in de komende Casa Clutia, waarin hij zich zal voorstellen.

bijtekenen

Bestuursleden vervullen hun functie in principe voor drie jaar. Aangezien het bestuur zes leden telt, treden er elk jaar twee af. Zij geven zelf in het begin van het derde jaar aan of zij hun functie nog een periode willen vervullen. Daarom staat elke eerste vergadering van het jaar dit onderwerp op de bestuursagenda. Wanneer bestuursleden willen terugtreden, heeft het bestuur dan nog bijna een jaar om op zoek te gaan naar geschikte vervangers.
Voor eind 2011 stonden activiteitencoördinator Corrie Kersting en secretaris Leen-Arie van Driel Kluit op de nominatie om desgewenst terugtreden. Beiden hebben echter aangegeven ‘bij te tekenen’. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, kan het bestuur voorlopig twee jaar verder in de huidige samenstelling. Een hele geruststelling!
Kijk voor de samenstelling bij Contact -> Bestuursinformatie.